Новости

Објава бр.13

Објава бр.13 за продажба на недвижни ствари во сопственост на општина Пробиштип по пат на електронско јавно наддавање. Предмет на електронското јавно наддавање согласно Одлуката на Советот на општина Пробиштип бр.26-239/8 од 15.03.2017 година, се следните недвижни ствари: Зграда на стара бензинска пумпа на КП бр. 1017/1 на ул.„Миро Барага“ бб зграда 1 влез 1 […]

Акција за заловување на бездомни и нерегистрирани кучиња

Денес (03.08.2018) на територијата на општина Пробиштип се спроведе акција за заловување на бездомни и нерегистрирани кучиња. Акцијата се спроведе од страна на ветеринарно сточарски центар „Тодор Велков“ од Куманово со кој општина Пробиштип склучи Договор за заловување и стручен третман на бездомни и нерегистрирани кучиња на територијата на општина Пробиштип, со времетраење од една […]

Заловување на кучиња скитници во Пробиштип

На ден 03.08.2018 година (петок), Општина Пробиштип ќе врши заловување на кучињата скитници во Пробиштип. Тоа подразбира заловување, ставање времено во стационар, третирање на кучињата, вакцинирање, кастрирање и чипирање. Оние кучиња кои се стари и изнемоштени ќе бидат еутаназирани. Се известуваат сите сопственици на кучиња, да си ги затворат домашните миленици, а за сите оние […]

Повеќе