Новости

Известување, покана и анкетен лист за УПВНМ СРТЦ Пониква

За организирање на јавна презентација и јавна анкета по предлог урбанистички план вон населено место СРТЦ Пониква, КО Јамиште и КО Зеленград, општина Пробиштип 01 Соопштение за ЈП и ЈА за УПВНМ СРТЦ Пониква.p.g. Анкетен лист за УПВНМ Пониква известување-покана за ЈП и ЈА за УПВНМ СРТЦ Пониква.p.g.

Одржана работилница во рамки на проект „Пристапни и достапни – јавни информации и услуги“

Во просториите на Домот на културата „Злетовски рудар“ Пробиштип се одржа втората работилница на тема: “Kомуникација со лица со попреченост и овозможување на соодветен пристап до информации од јавен карактер” како специфична цел на проектот од веќе потпишаниот меморандум за соработка помеѓу општина Пробиштип и Здружението за промоција и развој на инклузивно општество „ИНКЛУЗИВА“ од […]

Реализација на активности преку програмата Општинско – корисна работа

Општина Пробиштип го имплементира проектот „Мрежа од услуги за еднакви можности за сите“ преку програмата Општинско – корисна работа, финансиран од страна на УНДП. Крајни корисници се децата од претшколско образование, ученици инклузирани во редовна настава, корисниците во Дневниот центар за лица со телесна или ментална попреченост, старите лица и лицата со оштетен вид. Преку […]

Повеќе