Новости

Прскање против комарци (22.06.2019)

На ден 22.06.2019 година (сабота) во раните утрински часови, во период од 00:00 до 08:00 часот на територијата на општина Пробиштип ќе се врши адултициден третман против возрасни комарци, прв од воздух и втор пат од земја. Средство со кое ќе се изврши адултициден третман е Аквакотрин од земја и Ауродил супер ПБ од воздух, […]

Прскање против комарци (12.06.2019)

На ден 12.06.2019 година (среда) во раните утрински часови во периодот од 00 – 06 часот на територијата на општина Пробиштип ќе биде извршено првото теристичко третирање против возрасни комарци. Акцент ќе биде ставен на Пробиштип и Злетово, а ќе бидат опфатени и местата долж течението на Злетовска река, долж течението на река Киселица, од […]

Пионерски чекори за стекнување навики за сепарирање на отпадот

Имајки ги во предвид проблемите со кои се соочува Р. Македонија со несоодветното управување со отпадот, недоволните капацитети на ЈКП низ општините, несовесното фрлање на отпадот и огромниот број на диви депонии, неопходно е превземање на соодветни мерки и активности за организирано управување со отпадот кој се создава во населените места, вклучувајќи селектирање, рециклирање, реупотреба, […]

Повеќе