Новости

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на граѓаните на Општина Пробиштип за набавка на инвертер клима уред за 2020 година

Општина Пробиштип, со цел да ги стимулира граѓаните за користење на обновливи извори на енергија за затоплување на своите домови, кои минимално ги загадуваат воздухот и почвата и не влијаат врз климатските промени, ќе им обезбеди поврат на дел од потрошените средства, за инвертер клима уреди купени во 2020 година па до денот на завршување […]

Фото конкурс – ПРОБИШТИП ФОТО 2020

ОПШТИНА ПРОБИШТИП објавува: Награден Фото КОНКУРС “ПРОБИШТИП ФОТО 2020“ ТЕМА: „ЗА И ОД ПРОБИШТИП“ ОСНОВНИ КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО: Се учествува со 2 (две) фотографии на зададената тема ( сите фотографирани во Пробиштип) и до 3 (три) слободни фотографии (сите фотографирани во општина Пробиштип, со мотиви од карактеристични и препознатливи обележја за нашата општина) Може да се […]

Известување

Ги известуваме граѓаните на општина Пробиштип дека почнувајќи од 03.11.2020 година, општинската администрација при локалната самоуправа ќе работи во две смени, во период од 07:00 до 19:00 часот. Воведувањето на сменско работење е согласно препораките од Владата за заштита и спречување на ширењето на корона вирусот, а се со цел за намалување на физичките контакти […]

Повеќе