Женска граѓанска иницијатива АНТИКО од Скопје во соработка со Општина Пробиштип Ве поканува да присуствувате на јавниот настан Презентација на резултатите од истражувањето “Соработка на општините со граѓаните и граѓанските организации“. Настанот ќе се одржи на 14.10.2019 год. (понеделник) 12:00 часот во просториите на општинската зграда – Сала за состаноци на 3ти кат.

Теренско истражување беше насочено кон согледување на моменталната состојба во Вашата општина со цел да даде придонес кон унапредување на соработка на локалната самоуправа, граѓанските организации и граѓаните, како и зајакнување на родовата перспектива при креирањето на локалните политики.

Активноста е дел од проектот „Граѓанските организации – промотори на дијалог, акција и креирање на локални политики“ финансиски поддржан од програмата Цивика мобилитас, а го спроведува ЖГИ АНТИКО.

Ќе ни биде чест и задоволство да присуствувате на настанот и заеднички да дадеме придонес кон унапредување на меѓусебната соработката во Вашата општина.

Со почит,
ЖГИ АНТИКО