Се известуваат сите политички партии и коалиции чии листи на кандидати за пратеници од изборната единица 3 се прифатени за изборите што треба да се одржат на 11.12.2016 година, дека ждрепката за бесплатно истакнување изборни плакати на територијата на Општината Пробиштип Утврдени со Одлуката на Совет на општина Пробиштип,  ќе се одржи на 28.11.2016 година (понеделник) во 12:30 часот во салата  на Општината Пробиштип.

Заинтерсираните политички партии и коалиции треба да поднесат барање со полномошно издадено од организаторот на изборната кампања, најдоцна до 28.11.2016 година (понеделник) до 12:00 часот на архивата на Општината Пробиштип.

odluka-izborni-plakati