Тендерска постапка за рехабилитација на општинската зграда во Пробиштип

Референтен број: CB006.1.11.103 / PP2 – 03

Tendersko dosie