Денес (03.07.2018) како дел од Проектот за реконструкција на отвореното игралиште во подрачното училиште во Злетово, е поставен нов асфалтен слој на игралиштето, по што ќе следи негово одбележување и поставување на табли за баскет и нова конструкција за голови, ќе бидат реконструирани трибините и ќе се уреди просторот за седење и санација на оградата околу игралиштето.

igraliste2

igraliste3