Согласно предвидената активност во програмата за работа на комисијата за еднакви можности за 2019 во областа на здравстевната заштита во с.Ратавица се одржа едукативно предавање од страна на доктор специјалист- гинеколог д-р Дарко Андоновски. Присутните се информираа за патолошките промени на грлото на матката, здравствените ризици и навремената превенција за здрав животен стил и квалитетен животен век.

Целта на оваа активност е подигање на свеста на жената за навремените гинеколошки прегледи кои се посебно важни во животот на секоја жена.