Се известуваат сите политички партии, коалиции и група избирачи чии листи на кандидати за Пратеници во Собранието на РСМ се прифатени од страна на ДИК за Парламентарните избори што треба да се одржат на 15.07.2020 година, дека ждрепката за бесплатно истакнување изборни плакати на територијата на Општината Пробиштип утврдени со Одлуката на Совет на општина Пробиштип, ќе се одржи на 26.06.2020 година (петок) во 12:30 часот во салата на Општината Пробиштип.
Заинтерсираните политички партии и коалиции треба да поднесат барање со полномошно издадено од организаторот на изборната кампања, најдоцна до 26.06.2020 година (петок) до 12:00 часот на архивата на Општината Пробиштип.

ОПШТИНА ПРОБИШТИП