Објавен е Јавниот Конкурс за ангажирање на реонски попишуваши и реонски инструктори

Konkurs-Popis2021