Денес на 19.12.2017 година (вторник) Градоначалникот на општина Пробиштип, Драган Анастасов, заедно со м-р Васко Златковски и Марјан Михаилов, како експерти во проектот за БИООТПАД, во Конференциската салата при Домот на културата на Општина Пробиштип одржаа прес конференција за проектот. Општина Пробиштип е партнер заедно со уште три грчки општини и Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип во процесот на сепарација на ѓубриво и добивање на биоѓубриво од органските материи кои се исфрлаат од угостителските објекти и дел од домаќинствата.

На прес конференцијата зборуваше градоначалникот Драган Анастасов со осврт на бенефитот од БИООТПАД за општина Пробиштип. Излагање имаше и проектниот менаџер м-р Васко Златковски за техничките спецификации на проектот и неговата имплементација во наредните години.

biowaste2