Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП

Последни новости и соопштенија

Соопштение за утврдување на режим на сообраќај

Советот на општина Пробиштип на 20-та редовна седницата одржана на ден 11.07.2014година ја донесе Одлука за утврдување на режимот на сообракајот на Улиците во Пробиштип…

Соопштение за продолжување на работно време

Советот на општина Пробиштип на 20-та редовна седницата одржана на ден 11.07.2014година ја донесе Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти во општина…

Објави за продажба на државно градежно земјиште

Објава 28

ОБЈАВА број 28 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Објава бр.28

Објава 27

ОБЈАВА број 27 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Објава бр.27 Objava 27…

Линкови