Новости и известувања

Одбележана неделата за грижа на стари лица

„Неделата за грижа на стари лица“ се одбележа во организација на ОО „Црвен крст“ – Пробиштип, Oпштина Пробиштип и Здружението на пензионери  во соработка со Дом на култура „Злетовски Рудар“, Здравен дом „Нада Михајлова“ и ЈОУДГ„Гоце Делчев“ – Пробиштип. Имаше едукативни предавања од областа на здравството, беа посетени станарите во Пензионерскиот дом, се доделија пакети […]

Работна посета во Република Словенија

Денес, 23.11.2017, Градоначалникот на општина Пробиштип, Драган Анастасов, во Љубљана, Р. Словенија имаше работна средба со заменик Директорката на Центарот за Меѓународна соработка и развој од Словенија, Мојца Копше. На состанокот разговараа за проектот “Ревитализација и автоматизација на постоечките објекти за снабдување со вода за пиење во општина Пробиштип”, како и за идни проекти за […]