Новости и известувања

Известување, покана и анкетен лист за УПВНМ СРТЦ Пониква

За организирање на јавна презентација и јавна анкета по предлог урбанистички план вон населено место СРТЦ Пониква, КО Јамиште и КО Зеленград, општина Пробиштип 01 Соопштение за ЈП и ЈА за УПВНМ СРТЦ Пониква.p.g. Анкетен лист за УПВНМ Пониква известување-покана за ЈП и ЈА за УПВНМ СРТЦ Пониква.p.g.

Одржана работилница во рамки на проект „Пристапни и достапни – јавни информации и услуги“

Во просториите на Домот на културата „Злетовски рудар“ Пробиштип се одржа втората работилница на тема: “Kомуникација со лица со попреченост и овозможување на соодветен пристап до информации од јавен карактер” како специфична цел на проектот од веќе потпишаниот меморандум за соработка помеѓу општина Пробиштип и Здружението за промоција и развој на инклузивно општество „ИНКЛУЗИВА“ од […]