Известување за намера за изведување на проект

Листа за проверка за определување на обемот на оцената на влијанието врз животната средина

Последни новости и соопштенија

ЈАВЕН ОГЛАС за ангажирање на работници по Програма за јавни работи

Врз основа на член 84 став 1 од Закон за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/1997; 25/2000;…

Парк на младенците во Пробиштип

Општина Пробиштип по повод празникот „Младенци“ ги повикува сите брачни парови кои склучиле брак во изминатата 2014 година, па се до март 2015 година на…

Објави за продажба на државно градежно земјиште

Објава бр.32

ОБЈАВА број 32 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. 1. Objava 32(2) 2.…

Објава бр.31

ОБЈАВА број 31 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. objava 31 objava 31…

Линкови