Известување за намера за изведување на проект

Листа за проверка за определување на обемот на оцената на влијанието врз животната средина

Последни новости и соопштенија

АГЕНДА на ДЕДО МРАЗ низ ОПШТИНА ПРОБИШТИП

А Г Е Н Д А на ДЕДО МРАЗ низ ОПШТИНА ПРОБИШТИП ДЕКЕМВРИ 2014 год. v САБОТА 27.12.2014 година 10 00  -  10 15  ……………………

Јавен оглас за предлагање на кандидати за членови на Советот на млади на општина Пробиштип

Врз основа на член 36-а од Статутот на Општина Пробиштип (“Сл.Гласник на Општина Пробиштип” бр.04/05, 25/14), и член 4 од Одлуката за основање на Совет…

Објави за продажба на државно градежно земјиште

Објава бр.30

ОБЈАВА број 30 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Objava br. 30 Lokacii…

Објава 29

ОБЈАВА број 29 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Објава бр.29

Линкови