Новости и известувања

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на граѓаните на Општина Пробиштип за набавка на инвертер клима уред за 2020 година

Општина Пробиштип, со цел да ги стимулира граѓаните за користење на обновливи извори на енергија за затоплување на своите домови, кои минимално ги загадуваат воздухот и почвата и не влијаат врз климатските промени, ќе им обезбеди поврат на дел од потрошените средства, за клима уреди – инвертер купени во тековната година па до денот на […]

Јавен оглас за ангажирање на работници по Акциониот план за јавни работници

Општина Пробиштип има потреба од работно ангажирање на 10 работници за време од десет месеци со скратено работно време, за извршување на работи од јавен интерес на територијата на општина Пробиштип, а кои се однесуваат на одржување и уредување на јавни површини и инфраструктурни објекти согласно Акциониот план за вршење на јавните работи. Оглас за јавни […]