Новости и известувања

А Г Е Н Д А на ДЕДО МРАЗ низ ОПШТИНА ПРОБИШТИП

  ДЕКЕМВРИ 2016 год. ЧЕТВРТОК 12.2016 година   1000 –  1015  ………………… с. Добрево 1030 –  1045  ………………… с. Древено 1100 –  1200 …………………  Злетово (Низ Злетово и во спортската сала) 1205 –  1215  ……………………с. Ратавица 1230 –  12 40  ………………… с. Пишица 1250 –  13 00  ………………… с. Бучиште 1310 –  1320  ………………… с. […]

Прочитајте ги сите