Известување за намера за изведување на проект

Последни новости и соопштенија

Компјутери за социјално ранливи групи

Според Програмата на Владата на Република Македонија за периодот 2014-2018 година, во областа информатичко општество предвидена е реализација на проектот “Компјутери за социјално ранливи групи”.…

Објави за продажба на државно градежно земјиште

Објава 29

ОБЈАВА број 29 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Објава бр.29

Објава 28

ОБЈАВА број 28 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Објава бр.28

Линкови