Новости и известувања

CANCELLATION OF A SUPPLY TENDER PROCEDURE

Purchase of equipment for the purposes of the project “Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas” Publication reference: BMPL/22/2156/2017/B2/03 Date of publication: 30.07.2018 Programme title: Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 Contracting authority: Municipality of Probishtip Reason for cancellation: Lot 1: not received any offer. Lot 2: In the tender documentation, the […]

Прочистувачи на воздух во ЈОУДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип

ЈОУДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип во соработка со општина Пробиштип, од Министерството за животна средина и просторно планирање обезбеди 6 прочистувачи на воздух за потребите на детската градинка. Истите ќе бидат лоцирани во просториите кај најмалите дечиња од јаслените групи и трпезариите во сите три објекти. Прочистувачите на воздух ги редуцираат вирусите и бактериите, спречуваат […]