Новости и известувања

Објава бр.44 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

ОБЈАВА број  44 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со: ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5,  ГП 1.31  на дел од КП бр.1004/1, 1005/1   вон централно  подрачје на […]

Одбележан 20ти мај – Ден на пожарникарството

Со тактичко-показни вежби од страна на пожарникарите од ТППЕ Пробиштип и претставници од Центар за обука и заштита од пожари „ПЕГАЗ ЕДУ“ од Битола, денес во општина Пробиштип беше одбележан Денот на пожарникарството. Во ООУ „Браќа Миладиновци“ беше изведена тактичко-показна вежба за евакуација, спасување и гасење пожар, чијашто цел беше увежбување на тактичките варијанти за […]