Новости и известувања

Населба Калниште ќе добие нова детска градинка

Општина Пробиштип, преку Министерството за труд и социјална политика, обезбеди 8.000.000 денари за детска градинка во населба Калниште. Во текот на месец декември Министерството распиша јавен оглас за финансирање на проекти за изградба, доградба, адаптација и опремување на објекти за проширување на капацитетите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст. Со оглед на […]

Отворен повик: ,,Инкубатор за младинско организирање”

Име на Проектот:,,Инкубатор за младинско организирање” О Т В О Р Е Н   П О В И К Здружението Лидери за едукација, активизам и развој – ЛЕАД од Скопје, со задоволство го објавува овој отворен повик за учество во проектот ,,Инкубатор за младинско организирање”, кој ќе се спроведува во општините Радовиш и Пробиштип. Преку овој […]