Известување за намера за изведување на проект

Листа за проверка за определување на обемот на оцената на влијанието врз животната средина

Последни новости и соопштенија

Повик за проектни предлози за грантова шема

ИНФОРМАТИВНИ НАСТАНИ за Повикот за проектни предлози за грантовата шема „Понатамошен развој и финансиска одржливост на граѓанското општество” Во периодот од 26 до 29 јануари…

Понатамошен развој и финансиска одржливост на граѓанскиот сектор

Објавен повик за грантови „Понатамошен развој и финансиска одржливост на граѓанскиот сектор” Секторот за центарално финансирање и склучување договори (ЦФЦД) на Министерството за финансии објави…

Објави за продажба на државно градежно земјиште

Објава бр.31

ОБЈАВА број 31 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. objava 31 objava 31…

Објава бр.30

ОБЈАВА број 30 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Objava br. 30 Lokacii…

Линкови