Новости и известувања

Бесплатни часови по Кинески јазик во општина Пробиштип

Општина Пробиштип потпиша меморандум за соработка со Институтот „Конфуциј“ – Скопје, кој работи при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а се однесува на изучување на кинески јазик во општина Пробиштип. Двете договорни страни преку овој меморандум ја изразуваат својата подготвеност да соработуваат и заемно да дадат поддршка за изучување на кинескиот јазик (почетно, […]