На ден 06.12.2018 година (четврток), Општина Пробиштип ќе врши заловување на кучињата скитници во Пробиштип. Тоа подразбира заловување, ставање времено во стационар, третирање на кучињата, вакцинирање, кастрирање и чипирање. Оние кучиња кои се стари и изнемоштени ќе бидат еутаназирани. Се известуваат сите сопственици на кучиња, да си ги затворат домашните миленици, а за сите оние кои ќе бидат заловени, а се кучиња кои имаат сопственици, враќањето и третманот на кучињата ќе биде на терет на сопственикот. Вакви и слични акции ќе бидат извршени во наредниот период за што дополнително ќе ве информираме, а се со цел да го решиме проблемот со кучињата скитници во општина Пробиштип.