Бадниково гранче

По повод најголемиот верски празник , Божиќ, во организација на Општина Пробиштип на месноста Жгури, традиционално се организира берење на бадникови гранчиња и палење на коледарски оган.

СООПШТЕНИЕ – Пробиштип фото 2016

Во чест на 8 Декември „Св. Климент Охридски“ во Минералошката збирка на Дом на култура „Злетовски рудар“ Пробиштип, на 7 Декември (среда), со почеток во 10 часот, ќе бидат изложени фотографиите од Конкурсот за фотографија на Општина Пробиштип „Пробиштип фото 2016“, На изложбата Градоначалникот на општина Пробиштип ќе им ги додели наградите на наградените фотографии.

Градење на локални капацитети за креирање на младински политики

Општина Пробиштип, во соработка со невладините организации “Волонтерски Центар Скопје” и “Да Научиме” во следните неколку месеци ќе спроведува Проект поддржан и финансиран од страна на Европската Унија