ЈОУДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип во соработка со општина Пробиштип, од Министерството за животна средина и просторно планирање обезбеди 6 прочистувачи на воздух за потребите на детската градинка.

Истите ќе бидат лоцирани во просториите кај најмалите дечиња од јаслените групи и трпезариите во сите три објекти.

Прочистувачите на воздух ги редуцираат вирусите и бактериите, спречуваат настанување на мувла и влага по ѕидовите и со нивно користење дечињата ќе добијат поквалитетен и поздрав воздух во просториите од детската градинка.

????????????????????????????????????