Денес, 27.11.2017 година, Градоначалникот на општина Пробиштип, Драган Анастасов, ги посети образовни институции во Општината. (ООУ „Никола Карев“, ООУ „Браќа Миладиновци“, СОУ „Наум Наумовски – Борче“ и ЈОУДГ „Гоце Делчев“). На средбите се разговараше за тековната состојба во училиштата и градинката, за наследените проблеми и за насоките за нивно брзо решавање.

Ваквите средби ќе бидат пракса и ќе се интензивираат во наредниот период, со цел надминување на сите отворени прашања во најбрз можен рок.

Poseta OOI 2 Poseta OOI 3 Poseta OOI 4 Poseta OOI 5 Poseta OOI 6 Poseta OOI 7 Poseta OOI 8 Poseta OOI 9