Врз основа на потпишаниот договор на Општина Пробиштип и општина Кратово во соработка со Црвен Крст на Република Северна Македонија-Општинска организација Пробиштип, а во рамки на проектот за подобрување на социјалните услуги  има добиено финансиски средства од Министерството за труд и социјална политика во насока на имплементација на договор за Грант за развој на социјалната услуга помош и нега во домот. Во прилог ги објавуваме огласите за набавка на мебел, ИТ опрема и градежни работи:

ОГЛАС-ЗА-НАБАВКА-на-мебел-Пробиштип

Оглас-за-набавка-на-ИТ-опрема-Пробиштип

ОГЛАС-ЗА-НАБАВКА-на-градежни-работи-Пробиштип