Почитувани,

Согласно мерките за спречување на ширењето и сузбивање на COVID – 19 (корона вирус), Ви препорачуваме сите ваши потреби, прашања и барања поврзани со работењето на Општина Пробиштип да ги остварувате преку тел. бр. 032/483-131, по електронска пошта na e-mail: info@probistip.gov.mk или директно во одделенијата:

–        За прашања до Градоначалникот, Кабинет на Градоначалник контакт: 078/421-745

–        За прашања од областа на урбанизмот,  контакт: 070/324-899

–        За прашања од областа на  локалните даноци, такси и финанси, контакт: 072/268-712

–        За прашања  и пријави до инспекциското одделение, контакт: 071/246-493

–        За прашања од областа на комуналните работи, локални патишта и улици  контакт: 070/354-927

–        За прашања од областа на локалниот економски развој, контакт: 072/264-272

–        За прашања поврзани со јавните дејности, контакт: 072/253-148

–        За прашања од областа на правните работи и човечки ресурси, контакт: 072/253-135

Со почит,
Општина Пробиштип