Општина Пробиштип го реализираше проектот на USAID “Меѓуетничка интеграција во образованието” заедно со Младинскиот образовен форум и МЦГО.
Општина Пробиштип врз основа на Стратегијата за меѓуетничка интеграција во образованието доби поддршка од Младинскиот образовен форум и МЦГО за реализација на младинската иницијатива, во соработка со општинските училишта, кои делегираа по 5 младинци, а се одржаа и неколку форуми на далечина од кои што произлезе идејата за поставување на урбаната опрема во овој парк.
За реализација на проектот општината учествуваше со 50% од буџетот на проектот, за што оддели 63.000 илјади денари, додека остатокот од средствата се од проектот на USAID.
Општина Пробиштип продолжува да ги поддржува младите и нивните иницијативи и останува отворена за соработка и во иднина.

urbana oprema 1 urbana oprema 2 urbana oprema 4