Награден Фото КОНКУРС “ПРОБИШТИП ФОТО 2016“ ТЕМА:
„ ЗА МОЈОТ ПРОБИШТИП“
Основни критериуми за учество:

Се учествува со 2 (две) фотографии на зададената тема (сите фотографирани во Пробиштип)

и до 3 (три) слободни фотографии (сите фотографирани во општина Пробиштип, со мотиви од карактеристични и препознатливи обележја за нашата општина)
o Може да се достави и само една фотографија за учество
o Може да се учествува со највеќе 5 (пет) фотографии

Фотографиите треба да бидат јасно одбележани за која од двете категории се испратени
Фотографиите што не одговараат на темата нема да влезат во изборот за наградите

Фотографиите не треба да бидат потпишани (“watermark”, “signature”) или на кој било начин означени со име или идентификација на фотографијата
Фотографијата не треба да содржи име, презиме, иницијали, рамки или какви било текстуални карактери и симболи за идентификација на предната страна

Фотографиите не треба да се претходно објавувани во весници, магазини, каталози или да имаат учествувано на други натпревари
Фотографиите што не одговараат на темата нема да влезат во изборот за наградите

Фотографиите на зададената тема и слободна тема, треба да се фотографирани во Пробиштип,
Испратените фотографии не треба да содржат елементи на насилство, порнографија, расизам или некој друг облик на дискриминација

Испратените фотографии не треба да ја нарушуваат приватноста на луѓето, односно сите фотографирани луѓе мора претходно да дале согласност за тоа.

Сите детали се на следниот линк foto-konkurs-2016