Во општина Пробиштип се одржа првата работилница за размена на искуства за номинација на Лесново за Геопарк во Глобалната мрежа на геопаркови на УНЕСКО.

На работилницата поздравно обраќање имаа директорката на Источен плански регион Драгица Здравева, тим лидерот на Програмата за зачувување на природата, Марјана Шушлевска и градоначалникот на општина Пробиштип, Драган Анастасов.

Експертите од Република Хрватска, Горан Павиќ и Горан Радониќ ги презентираа нивните искуства при номинирање на Паук за прв геопарк на Балканскиот полуостров, како за закононската постапка така и за она што значи работа на терен.

Со своја презентација се обрати и професорот Александру Андрасану од Република Романија за искуствата и постапките при номинирање на геопарк Хатек.

geopark 1 geopark 3