Почитувани,

Врз основа на одржаната 23 (дваесет и третата) седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 19 март 2020 година и Извадокот од Нацрт-записникот на Влада на Република Северна Македонија бр.44-2282/4 и 6 (шестиот) состанок на Стручно опертивната група на општина Пробиштип од 20.03.2020 година за превземање на превентивни и оперативни мерки против корона вирусот, ви се доставуваат следните:

З А К Л У Ч О Ц И

 1. Се забранува собирање во група на повеќе од пет лица во паркови, плоштади и на други јавни места и јавни површини на територијата на општина Пробиштип.
 2. Се забранува одржување на наставата и спроведување на обуките и испитите во испитните центри од страна на школите за обука за возачи, за период од 14 дена.
 3. Се препорачува на сите работодавачи во општина Пробиштип, односно сите раководни лица во институциите, во зависност од типот на работата и можностите да ја организира работата и начинот на работа на вработените лица, преку: работа од дома, реорганизација на работата, работа во смени без да се наруши редовното и нормалното функционирање на фирмите и институциите.
 4. Сите маркети, аптеки, банки и пошта Пробиштип, задолжително да обезбедат редарска служба при влез и во внатрешноста во овие објекти, со цел да се контролира влезот и бројот на лица во истите, така што ќе се обезбеди минимум потребното растојание од два метри помеѓу лицата пред и во објектите.
 5. Се известуваат сите микро, мали и средни компании од општината дека е вовоедена економска мерка со цел подобрување на ликвидноста на фирмите како и за полесно справување со последиците од корона вирусот и дека од страна на Развојната банка на Република Северна Македонија, а во зависност од бројот на вработени, ќе можат да подигнат кредит од 3 до 30 илјади евра,  и тоа:
 • Микро компаниите до 10 вработени ќе можат да подигнат кредит од 3 до 5 илјади евра
 • Малите компании со 10 до 50 вработени ќе можат да подигнат кредит од 10 до 15 илјади евра
 • Средните компании со 50 до 250 вработени ќе можат да подигнат кредит од 15 до 30 илјади евра

Кредитите се бескаматни, со каматна стапка од 0 проценти со грејс период од 6 месеци и рок на отплата од 2 години.

 1. Сите граѓани на општина Пробиштип кои во последните 14 (четиринаесет) дена го посетиле зимскиот рекреативен центар-Банско во Република Бугарија и ги посетиле земјите со висок и среден ризик на заразеност објавени на листата на Светската здравствена организација да се упатат на тест за дијагностицирање за корона вирус.
 2. Сите граѓани на општина Пробиштип да ги почитуваат мерките за самоизолација, а воедно и нивните членови од потесното семејство.
 3. Листата на овие лица ќе се достави до Државниот санитарен и здравствен инспекторат за да во најбрз рок се изготват и достават решенијата за самоизолација.
 4. Се препорачува на сите граѓани да се придржуваат кон препораките кои се истакнати на сите јавни и видливи места.

 

Ви благодариме на разбирањето и се надеваме на сериозно, одговорно и дисциплинирано однесување по дадените препораки.

Стручно-оперативна група Пробиштип