Денес, 11.01.2018 година се одржа работен состанок со претставници од општина Рила и општина Пробиштип одговорни за спроведување на проектот Заедничко инвестирање во енергетската ефикасност –  реализација на проект за енергетска ефикасност на Домот на културата „Злетовски рудар“ во Пробиштип финансиран по Interreg IPA CBC програмата, во кој партнери се општина Рила и општина Пробиштип.

Предмет на проектот е реконстукција на административни згради во двете општини, при што во тек е реконструкција на Домот на културата во општина Пробиштип.

На состанокот се разговараше за моменталната состојба на проектот како и негово целосно имплементирање.

biowaste2