ДЕКЕМВРИ 2016 год.

 • ЧЕТВРТОК 12.2016 година

 

 • 1000 –  1015  ………………… с. Добрево
 • 1030 –  1045  ………………… с. Древено
 • 1100 –  1200 …………………  Злетово (Низ Злетово и во спортската сала)
 • 1205 –  1215  ……………………с. Ратавица
 • 1230 –  12 40  ………………… с. Пишица
 • 1250 –  13 00  ………………… с. Бучиште
 • 1310 –  1320  ………………… с. Трипатанци
 • 1330 –  1345  ………………… с. Стрмош
 • 1400 – 1415 ……………………с. Долни Стубол
 • 1420 – 1430 ……………………с. Плешенци
 • 1440 -1450 ……………………. м.в. Три Чепа (Приградска нас. Пробиштип)
 • 1500 – 1515……………………. Плато пред стамбена зграда (Приградска нас. Пробиштип)

 

 • ПЕТОК 12.2016 година

 

1000 – 1500……………………ДЕДО МРАЗ НИЗ УЛИЦИТЕ НА ПРОБИШТИП

 • 10 00 –  11 00  ………………… нас. Калниште
  • 10 00 – Крстосница пред ,,МироБор,,
  • 10 15 – Плато пред ООУ ,,Никола Карев,,
  • 10 30 – Плато пред ,,ТирСтеф,,
  • 10 45 – Старо Калниште
  • 11 00 – Крстосница пред ,,Швајцарија,,
 • 1115 – 1140Спортска сала „Софија Петровска“
 • 1145 – 1500 – ПРОБИШТИП
  • 11 45 – Крстосница пред акумулаторска зграда Б4
  • 12 00 – Игралиште ул. Вељко Влаховиќ
  • 1215 – Пред стамбена зграда м.в. Лиса Гара
  • 12 30 – Крстосница пред влезот на Спомен Парк
 • 1245 – 1400  – Низ улиците во центарот на градот

 

                                                ОПШТИНА ПРОБИШТИП