ПРОЕКТ ,,Преку убавината на ракотворбата до интегрирање”

(Градење локални капацитети за креирање на младински политики)
Здружението на граѓани ХЕНДМЕЈД АРТ Пробиштип, објавува јавен
повик за учество во проект финансиран од Европската Унија преку ИПА инструмент – Национална програма 2011, имплементиран од ПСМ Фондација и Фондација ЕВРОЦЕНТАР и подржан од Општина Пробиштип
Целта на проектот е вклучување на младите во процесите на одлучување и поставување механизми за долгорочен развој и имплементација на локалните
младински политики.

javen-povik