Јавен Повик за доделување на финансиски средства од Буџетот на општина Пробиштип за 2018 година за здруженија на граѓани врз основа на предлог проекти.

Финансиските средства предвидени во Програмата за Локален економски развој за 2018 година во Подпрограмата за здруженија на граѓани за реализација на проекти од страна на граѓанските здруженија од буџетот на општина Пробиштип.

Javen oglas za NVO