Почитувани граѓани согласно Програмата на општина Пробиштип за спроведување на општите мерки за заштита на здрвјето на населението од заразни болести во 2020 година за Среда 22 јули ќе се спроведе трет адултициден третман против комарци од земја (теристичко прскање) на 565 ха од територијата на општината.

Временската прогноза за сега дозволува акцијата да биде во временски период од 21 до 03 часот со замаглување од земја со АКВАКОТРИН средство одобрено Бирото за лекови. За изврштел на услугата е друштвото за ДДД Лиса ком Кавадарци. Во четврток 23 јули ќе се спроведе втор адултициден третман против комарци од воздух (авионско прскање) на 1000 ха од територијата на општината.

Временската прогноза за сега дозволува акцијата да биде во раните утрински часови во временски период од 05 до 08 часот со замаглување од воздух со куфлак 50 средство одобрено од Бирото за лекови.

Во случај на промена на веменските услови кои можат да ги одложат акциите,а кои треба да се исполнети за спроведување на истите, ке се спроведат наредниот поволен ден за што дополнитено ке ве информираме. За изврштел на услугата за авионското прскање е друштвото за авиоуслуги Бониер Куманово. Ги известуваме пчеларите и пчеларските здруженија да превземат соодветни заштитни мерки за пчелните семејства за да не дојде до несакани последици.

Ви благодариме за превземените превентивни мерки и разбирањето.