Прва официјална средба со менаџерскиот тим на Булмак 2016, правно лице кое стопанисува со рудникот за олово и цинк во Пробиштип, на која ги договоривме насоките за понатамошна соработка, која ќе биде исклучиво во интерес на граѓаните на општина Пробиштип.

Приоритет на менаџерскиот тим на Булмак 2016 е рентабилното работење на рудникот, кое исто така, е во интерес на сите граѓани на општина Пробиштип. На средбата се разговараше и за новите инвестиции и вложувања во рудникот за 2018 година.