Ги известуваме граѓаните на општина Пробиштип дека почнувајќи од 03.11.2020 година, општинската администрација при локалната самоуправа ќе работи во две смени, во период од 07:00 до 19:00 часот.
Воведувањето на сменско работење е согласно препораките од Владата за заштита и спречување на ширењето на корона вирусот, а се со цел за намалување на физичките контакти и притоа непречено исполнување на работните обврски на одделенијата и услужување на граѓаните.
Апел до сите граѓани, за одредени потреби и услуги кои можат да ги исполнат телефонски или преку електронска пошта, да го користат тој начин.