На 5.04.2018 година, по повод 7 – април Светскиот ден на здравјето, Здравствениот дом “Нада Михајлова” во заедничка соработка со општина Пробиштип ќе овозможи бесплатни очни прегледи за сите заинтересирани граѓани во насока на превенција на нивното очно здравје
Термин од 10 – 14 часот.

Др. Гоце Неделковски