Вечерва во центарот на градот на еден час се исклучија светлата на неколку локации, со што се упати една силна порака за прекумерна потрошувачка на енергија. Голем број млади луѓе јасно ја упатија својата порака за потребата од користење на алтернативна обновувачка енергија.

cas na planeta 2 cas na planeta 3 cas na planeta 1cas na planeta 4