Денес, 23.11.2017, Градоначалникот на општина Пробиштип, Драган Анастасов, во Љубљана, Р. Словенија имаше работна средба со заменик Директорката на Центарот за Меѓународна соработка и развој од Словенија, Мојца Копше.

На состанокот разговараа за проектот “Ревитализација и автоматизација на постоечките објекти за снабдување со вода за пиење во општина Пробиштип”, како и за идни проекти за кои што општина Пробиштип планира да ги реализира во соработка со Центарот.