Новости

Бесплатни часови по Кинески јазик во општина Пробиштип

Општина Пробиштип потпиша меморандум за соработка со Институтот „Конфуциј“ – Скопје, кој работи при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а се однесува на изучување на кинески јазик во општина Пробиштип. Двете договорни страни преку овој меморандум ја изразуваат својата подготвеност да соработуваат и заемно да дадат поддршка за изучување на кинескиот јазик (почетно, […]

Нова урбана опрема во паркот позади Музејот за ретки минерали

Општина Пробиштип го реализираше проектот на USAID “Меѓуетничка интеграција во образованието” заедно со Младинскиот образовен форум и МЦГО. Општина Пробиштип врз основа на Стратегијата за меѓуетничка интеграција во образованието доби поддршка од Младинскиот образовен форум и МЦГО за реализација на младинската иницијатива, во соработка со општинските училишта, кои делегираа по 5 младинци, а се одржаа […]

Повеќе