Известување за логопед 2021

Поради зголемената потреба од логопедските третмани општина Пробиштип ангажираше двајца логопеди . Се известуваат сите заинтересирани родители кои нивните деца имаат проблеми во говор и јазик и имаат потреба од логопедски вежби можат да закажат термин за логопедски третмани секој ден после 16 часот на телефонскиот број 075-389-555 Татјана Љапова и на тел.број  078-629-708 Клементина Ристова.

Логопедските третмани ќе се извршуваат во месеците јуни и јули во ООУ „Браќа Миладиновци“ и ПУ „Кирил и Методиј“ од  страна на логопедите Татјана Љапова и Клементина Ристова.

Оваа активност ја реализира општина Пробиштип согласно постоечките протоколи за работа со деца поради состојбата со корона вирусот. Оваа активност е   предвидена во програмата за социјална, детска и здравствена заштита за 2021 година.

Соопштение – Прскање против комарци

На ден 03.06.2021 и 04.06.2021 година (вечерта – четврток кон  петок) во текот на ноќта до раните утрински  часови во периодот од 23 – 08 часот на територијата на општина Пробиштип ќе биде извршено прскање од земја против  возрасни комарци. Акцент ќе биде ставен на Пробиштип и Злетово, а ќе бидат опфатени и местата долж течението на река Киселица, од Приградска населба Пробиштип по патот кон с. Плешенци, долж течението на Маричанска река, двете јаловишни депонии и кундинско езеро. Ќе ги опфатиме и сите поголеми населени места. Се известуваат сите сопственици на пчелни семејства да превземат заштитни превентивни мерки.

ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Соопштение и известување за јавна презентација и јавна анкета за УПВНМ фотоволтаици КО Добрево

Врз основа на член 50 став (3)(4) и (5) од Законот за урбанистичко планирање („Сл.Весник на РСМ” бр.32/20, год.) и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Прбиштип за 2021 година со Одлука Број 26-928/16 од30.11.2020 год., објавена во „Сл.Гласник“ на Општина Пробиштип Бр.42/2020 год., донесена од страна на Советот на Општина Пробиштип, Градоначалникот на Општина Пробиштип го дава следното

СООПШТЕНИЕ

За организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог – Урбанистички план за вон населено место за изградба на Е113 -СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ И ПЛАНТАЖ (3 фотоволтаични централи до 1МУ/ моќност) на:КП.БР.2647, КП.БР.2632, КП.БР.2643, КП.БР.2642, КП.БР.2644, КП.БР.2639, КП.БР.2638, КП.БР.2604, КП.БР.2603, КП.БР.2602, КП.БР.2605 и КП.БР.2601 КО Добрево, Општина Пробиштип

Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавна презентација и јавна анкета по Предлог – Урбанистички план вон населено место за изградба на Е1.13-Соларни и фотоволтаични електрани и плантажи (3 фотоволтаични централи до 1ММ/ моќност) на: КП.БР.2647, КП.БР.2632, КП.БР.2643, КП.БР.2642, КП.БР.2644, КП.БР.2639, КП.БР.2638, КП.БР.2604, КП.БР.2603, КП.БР.2602, КП.БР.2605 и КП.БР.2601 КО Добрево, Општина Пробиштип, со Тех.Број 127/2020 од мај 2021, изработен од Институт за урбанизам, сообраќај и екологија „ИН-ПУМА“ Скопје.

Известување за ЈП и ЈА за УПВНМ фотоволтаици КО ДОБРЕВО.p.g.-1

Соопштение за ЈП и ЈА за УПВНМ фотоволтаици КО Добрево – 17.05.2021 за објава.p.g.

Одлука за ЈП и ЈА за УПВНМ – Фотоволтаици КО Добрево 14.05.2021.p.g.

Анкетен лист за УПВНМ Фотоволтаици КО Добрево

Sintezen-UPVNM-DOBREVO-fotovoltaicni-elektrani-i-plantazi-108

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на граѓани – жители на општина Пробиштип на трошоците за набавка на велосипед

Врз основа на Одлуката за одобрување субвенционирање на граѓани, жители на општина Пробиштип на трошоците за набавка на велосипед и за утврдување на начинот, условите и постапката за субвенционирање бр. 26-284/8 од 12.03.2021 годна (Службен гласник на општина Пробиштип бр.3/2021) и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување  субвенционирање на граѓани жители на општина Пробиштип на трошоците за набавка на велосипед и за утврдување начинот, условите и постапката за субвенционирање бр.26-468/16 од 29.04.2021 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.4/2021), а согласно предвидените средства во Програмата на општина Пробиштип за спроведување на активности на спортските друштва и за активности на општината во спортот за 2021 година бр. 26-928/9 од 30.11.2020 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.42/2020),  на ден 18.05.2021 година се распишува следниот:

 

Ј А В Е Н      П О В И К

за субвенционирање на граѓани – жители на општина Пробиштип на трошоците за набавка на велосипед

  (more…)

Бесплатни часови по Кинески јазик во општина Пробиштип

Општина Пробиштип потпиша меморандум за соработка со Институтот „Конфуциј“ – Скопје, кој работи при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а се однесува на изучување на кинески јазик во општина Пробиштип.

Двете договорни страни преку овој меморандум ја изразуваат својата подготвеност да соработуваат и заемно да дадат поддршка за изучување на кинескиот јазик (почетно, средно и напредно ниво, за постигнатото ниво учесниците ќе добијат и соодветна диплома), литература и култура, користејќи ги кадровските, стручните и просторните можности на двете страни.

Преку овој меморандум се овозможува на сите заинтересирани ученици, наствници и останати граѓани од нашата општина да ги изучуваат кинескиот јазик и култура. Ова подразбира бесплатни курсеви по кинески јазик кои ќе бидат организирани надвор од редовната настава, за почеток преку настава од далечина, а за понатаму, согласно условите кои ги налага пандемијата со Ковид-19, наставата би се одвивала и со физичко присуство во училиштата во попладневните часови.

Курсевите ќе опфаќаат изучување на кинескиот јазик, но ќе има и организација на културни настани, семинари и работилници за реализација на заеднички проекти. Овде се вклучени и активности насочени кон одбележување на разни прослави, годишнини, јубилеи, културни активности и други настани.

Сите заинтересирани лица можат да се пријават на mail danilaoshi25@gmail.com и на телефон 072 303 469, по што ќе бидат формирани групите, ќе се направи распоред на часовите и во најбрз можен рок ќе започнат со работа. Дополнителни информации учениците ќе добиваат од професорката Даниела Ефтимова и Институтот Конфуциј.

При пријавувањето Ве замолуваме да напишете име и презиме, телефонски број и емаил адреса за контакт. Учениците при пријавување да напишат и кое одделение заради организирање на групите по возраст. Доколку се пријавуваат ученици од основно, да се остави и број од родител за контакт.

Нова урбана опрема во паркот позади Музејот за ретки минерали

Општина Пробиштип го реализираше проектот на USAID “Меѓуетничка интеграција во образованието” заедно со Младинскиот образовен форум и МЦГО.
Општина Пробиштип врз основа на Стратегијата за меѓуетничка интеграција во образованието доби поддршка од Младинскиот образовен форум и МЦГО за реализација на младинската иницијатива, во соработка со општинските училишта, кои делегираа по 5 младинци, а се одржаа и неколку форуми на далечина од кои што произлезе идејата за поставување на урбаната опрема во овој парк.
За реализација на проектот општината учествуваше со 50% од буџетот на проектот, за што оддели 63.000 илјади денари, додека остатокот од средствата се од проектот на USAID.
Општина Пробиштип продолжува да ги поддржува младите и нивните иницијативи и останува отворена за соработка и во иднина.

urbana oprema 1 urbana oprema 2 urbana oprema 4

ИЗВЕСТУВАЊЕ

   Почитувани сограѓани,

Општина Пробиштип ги известува сите граѓани кои имаат поднесено барање за легализација на бесправно изграден објект, а кои досега немаат добиено Решение за легализација, поради запазување на законскиот рок за решавање, којшто истекува во март 2021 година, да се јават на тел. бр. 032/ 483-131, локал 123 или лично да дојдат во Одделението за урбанизам на општина Пробиштип, секој работен ден во периодот од 07:30 – 15:30 часот, со цел регулирање на статусот на нивниот предмет.

 Во спротивно барањата со нерегулиран статус ќе бидат одбиени.

 

Со почит,

Општина Пробиштип