Во општина Пробиштип започна асфалтирање на дел од регионалниот пат, улица „Миро Барага“, на потегот од конфекција „Линеа“ кон влезот на градското подрачје. Коловозот е со должина од 1.250 метри, ширина 7 метри и дебелина од 5 сантиметри

Асфалтирањто го врши ЈП „Македонија пат“, додека делот за уредување на одводнувањето и уредувањето на тротоарите односно велосипедската патеката, како и понатамошното одржување се во надлежност на општина Пробиштип.

Во Општина Пробиштип во наредниот период ќе следат повеќе активности во рамки на Програмата за изградба на локални патишта и улици и тоа:

1. Реконструкција на улицата „Црн Врв“ со изградба на тротоари

2. Асфалтирање на повеќе улички во населбата Пробиштип

3. Аслфалтирање на улицата паралелна со улица „Никола Карев“ (помеѓу таканаречените „двокуќи“)

4. Изградба на тротоари на дел од улица Јордан Стојанов (од спојот со улицата „Нада Михајлова“ до улица „Партизанска“)

5. Изградба на улици во населено место Плешенци и во населено место Долни Стубол.

6. Санирање на ударните дупки по улиците низ општината, за што веќе е завршена и тендерската постапка и избран е изведувач

7. Изработка на проктна документација за улици, елаборати за експропријација, рeвизии на проекти и трошоци за надзорски работи на улиците.

asfaltiranje 2018 - 2 asfaltiranje 2018 - 3 asfaltiranje 2018 - 4 asfaltiranje 2018 - 5