Грб на општина Пробиштип

grb-web

Грбот на општина Пробиштип претставува зелено поле, со планински врвови, поставено во штит, на кое се наоѓаат следните симболи: манастир со крст и порта, под него вода, а од двете страни на манастирот се поставени вкрстени рударски чекани во круг. Штитот е крунисан со бедемска круна со три кули, а обиколен е со венец од гранки од црница.


Знаме на општина Пробиштип

Probistip-zname-web

Знамето на општина Пробиштип претставува зелено поле, со бела лента во средината, која е триаголно назабена во централниот дел, каде што е поставен малиот грб на општина Пробиштип, кој е без рударските чекани кои се извадени надвор, на белото поле и се поставени лево и десно од него.


Туристички знак на Пробиштип