Со забавни и спортски активности на децата од Дневниот центар за лица со телесна и ментална попреченост беше одбележан Денот на лицата со попреченост.

Настанот се одржа во спортската сала Софија Петровска.

Градоначалникот Драган Анастасов го поздрави овој начин на одбележување на Денот на лицата со попреченост и изјави дека локалната самоуправа секогаш дава поддршка на оваа категорија на граѓани, но и дека дел од општинската администрација веќе од утре почнува со работилница како дел од Проектот „Комуникација со лица со попреченост и овозможување на соодветен пристап до информации од јавен карактер„, на која ќе бидат опфатени теми, токму за правата за пристап до информаии од јавен карактер согласно Конвенцијата на ОН на лицата со попреченост, Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во Македонија, како и техники и методи на комуникација со лица со различен вид на попреченост.

Оваа активност ќе придонесе кон подобрување на локалните услуги преку поефикасно доставување на информации од јавен карактер и комуникација со граѓаните со попреченост.

3 dekemvri 2 3 dekemvri 3 3 dekemvri 4