На ден 13.05.2022 година (петок) со почеток во 14,00 часот во конференциската сала во Домот на култура Злетовски рудар Пробиштип ќе се одржи јавна расправа за Проектот ,,Замена на постоечките светилки за улично осветлување во Општина Пробиштип со енергетско ефкасни светилки,, и условите за негово финансирање.

На јавната расправа ќе се изнесат иформации од Студијата за замена на постоечките светилки со енергетско ефикасни светилки.

Се покануват сите заинтересирани правни и физички лица да присуствуваат на јавната расправа и дадат свој придонес за успешно реализирање на проектот како мерка за намалување на трошоците за електрична енергија во Општина Пробишип и излез  од енергетската криза.

Општина Пробиштип
Градоначалник Драган Анастасов

Соопштение јавна расправа