Предмет на електронското јавно наддавање согласно Одлуката на Советот на општина Пробиштип бр.26-320/21 од 26.03.2018 година, е имот во сопственост на општина Пробиштип деловен објект со намена за вршење на угостителска дејност, евидентиран во ИЛ 57 за КО Лесново во вкупна површина од 151 м2, во вредност од 1.982.207,00 денари.

Objava 11

Линк до аукција
http://e-aukcii.probistip.gov.mk/item/156