ИЗВЕСТУВАЊЕ на граѓаните и засегнатите страни за активностите за доградба на постојна градинка и за документот „Листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјална листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) “ во Општина Пробиштип во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги (ППСУ Проект)

Известување Пробиштип

SSIP-ESMP-Checklist_Probistip_MK verzija_30.12.2019

SSIP ESMP Checklist_Probistip_23.12.19_SPA