Советот на млади на општина Пробиштип, одржа координативен состанок на кој беа дискутирани актуелни теми кои ги засегаат младите во општината. Ова советодавно тело ќе биде главниот претставник и гласот на младите пред локалните власти, кое ќе предлага активности и проекти кои ќе придонесат за поголема афирмација на младите.