Денес, 21.09.2018 година, општина Пробиштип ја одбележа Европската недела на мобилност, чијашто цел е да се предложат и тестираат иновативни сообраќајни решенија, нови тенологии или мерки за планирање на урбаниот транспорт со што ќе се намали употребата на автомобили и ќе се редуцираат емисиите на штетните гасови во воздухот.

По овој повод, Општината во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање и невладината организација  „Туристичка иднина„ организираше велосипедска тура низ градското подрачје, по повод 22 септември – Ден без автомобили, која ја реализираа најмаладите учесници во сообраќајот.

Со ова се упати порака дека со мудро одбирање на начинот на секојдневен транспорт, го заштедуваме домашниот буџет, го подобруваме нашето здравје, воедно ја заштитуваме животната средина и го намалуваме загадувањето од транспортот.

mobilnost 1 mobilnost 3 mobilnost 4