Ј А В Е Н   П О В И К

до евидентирани невработени лица за вклучување во

Програмата Општинско – корисна работа

javen povik .okr