Oглас за набавка на градежни работи

Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска организација Пробиштип во рамки на проектот финансиран со кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска Банка)проект за подобрување на социјалните услуги, во насока на имплементација на Договор за грант за развој на социјална услуга –Помош и нега во домот предвидува  градежни работи.

Заинтересираните понудувачи може да добијат дополнителни информации и тендерска документација од страна на Митко Георгиевски-Секретар, од каде може да ја добијат електронската форма на тендерската документација со барање на следната адреса probistip@redcross.org.mk.

Понудите во хартиена форма треба да се достават најдоцна до 24.04.2023 до 16:00 часот на следната адреса: 

Црвен крст на Република Северна Македонија-Општинска организација Пробиштип

ул. „Јордан Стојанов” бр.5

2210 Пробиштип

 Линк до огласот:

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx?fbclid=IwAR0qPuWMW0X5dcyg6k0oKvHSkKcja1dBDuOqO7qYAMkecozbs8SfkFjR5w8#/international-donor-announcements