На ден 23.07.2021 година (петок) во раните утрински часови во периодот од 05 – 08 часот на територијата на општина Пробиштип ќе биде извршено авионско третирање против возрасни комарци. Акцент ќе биде ставен на Пробиштип и Злетово, а ќе бидат опфатени и местата долж течението на Злетовска река, долж течението на река Киселица, од Приградска населба Пробиштип по патот кон с. Плешенци, долж течението на Маричанска река, двете јаловишни депонии и кундинско езеро. Се известуваат сите сопственици на пчелни семејства да превземат заштитни превентивни мерки. Ги информираме и сопствениците на автомобили кои што стојат на отворено истите да ги заштитат заради мрсните траги кои ги остава средството против комарци.
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ