Почитувани,
Се покануваат жителите на улиците 3ти Април и Х.Т. Карпош на информативен состанок кој ќе се одржи на ден 24.01.2024 (Среда) со почеток во 12 часот во просториите на Домот на култура, сала за седници на Совет.

Средбата е со цел запознавање на жителите на овие улици, со текот и реализацијата на реконструкцијата која во мометов се одвива на овие улици.

Средбата ќе се одржи во присуство на Секретарот на општината и Раководителот на одделението за комунални дејности, како раководител на проектот.

Со почит,
Општина Пробиштип