Новости и известувања

Соопштение за јавен увид за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1мw на КП 2601, КП 2605 И ДЕЛОВИ ОД КП 2602, КП 2603 И КП 2604 КО ДОБРЕВО, ОПШТИНА ПРОБИШТИП

С О О П Ш Т Е Н И Е За спроведување на јавен увид по  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, ЗА ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1 МW НА КП 2601, КП 2605 И ДЕЛОВИ ОД КП 2602, КП 2603 И КП 2604 КО ДОБРЕВО, […]

Соопштение за јавен увид за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1мw на КП 2638, КП 2639 И ДЕЛОВИ ОД КП 2602, КП 2603, КП 2604, КП 2642 И КП 2643 КО ДОБРЕВО, ОПШТИНА ПРОБИШТИП

С О О П Ш Т Е Н И Е За спроведување на јавен увид по  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, ЗА ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1 МW НА КП 2638, КП 2639 И ДЕЛОВИ ОД КП 2602, КП 2603, КП 2604, КП 2642 И […]