Почитувани сограѓани,

Општина Пробиштип ги известува сите граѓани кои имаат поднесено барање за легализација на бесправно изграден објект, а кои досега немаат добиено Решение за легализација, поради запазување на законскиот рок за решавање, којшто истекува во март 2021 година, да се јават на тел. бр. 032/ 483-131, локал 123 или лично да дојдат во Одделението за урбанизам на општина Пробиштип, секој работен ден во периодот од 07:30 – 15:30 часот, со цел регулирање на статусот на нивниот предмет.

 Во спротивно барањата со нерегулиран статус ќе бидат одбиени.

 

Со почит,

Општина Пробиштип