Денес (17.11.2017) се одржа утрински состанок со општинската администрација кој во наредниот период ќе биде пракса, а не исклучок.

Градоначалникот Драган Анастасов, ги информираше вработените во Општината за затекнатата состојба и за идеите за понатамошното функционирање. Тој даде охрабрувања кон вработените во локалната самоуправа да ја следат новата енергија и принципите на одговорност, отчетност, законитост и колегијалност.

Градоначалникот истакна дека времето на делби и поделби во општина Пробиштип е завршено, заедно со општинската администрација ќе биде сервис на граѓаните и партнер во остварување на нивните барања.

administracija 2