Денес, 11.12.2017 (понеделник) Градоначалникот на општина Пробиштип, Драган Анастасов, одржа работен состанок со директорката на Источен плански регион, Драгица Здравева, националната координаторка на Програмата за зачувување на природата, Марјана Шушлевска и градоначалникот на општина Кратово Љупчо Бојаџиев, за номинирање на Лесново за Гео Парк. На состанокот се разговараше за можностите за забрзан развој во Кратовско – Злетовската област и зачувување на Гео вредностите.