Ве известуваме дека бесплатните ортопедски ехо-прегледи за доенчиња и мали деца ќе се вршат на ден 14.12 2019 г (сабота) од 09-16 часот во просториите на Здравствен дом „Нада Михајлова“ Пробиштип од страна на д-р Мирјана Рунчева специјалист по ортопедија од ПЗУ „Ортомедик“ Штип.
Оваа мерка ќе продолжи и во 2020 година, предвидена е во програмата за социјална детска и здравствена заштита на општина Пробиштип. Пријавување во општина Пробиштип на тел.032-483-131.