Во врска со јавниот оглас спроведување постапка за издавање под закуп на локации за поставување на штандови и тезги на градскиот плоштад во Пробиштип за време на одржување на манифестацијата „Недела на спорт и култура“ 2019, во деновите 26 и 27.08.2019 година по пат на усно јавно наддавање. ЛИНК

Ве известуваме дека јавното наддавање се менува времето на одржување и ќе се одржи во 10:00 наместо 12:00ч., на ден 16.08.2019 година (петок) во конференциската сала во Домот на култура „Злетовски рудар“ Пробиштип.